ელინისტური

ელინისტური ჰოროსკოპის სქემები.

ჰოროსკოპი, დასავლური, ელინისტური, ჰოროსკოპის სქემები, 'მე' სიმბოლო სიტყვებით ჰოლოგრაფიულად (დეგრო). სქემა გვხვდება დიაგრამის დასაწყისში ორი წერტილით ქვემოთ, პირველი წერტილები ზემოთ და მეოთხე წერტილები ქვემოთ.